Ze světa ATS TELCOM

REPREZENTAČNÍ PLES HRADNÍ
STRÁŽE ÚNOR 2020

ATS-TELCOM partnerem významné společenské události „Reprezentačního plesu Hradní stráže“, konaného 21. února 2020 v hotelu Hilton Praha. Ples je svým charakterem výjimečný, jednou z nejvýznamnějších akcí prezentující ozbrojené síly ČR na veřejnosti, za účasti nejvyšších státních a vojenských představitelů a zástupců společenských organizací.

KONFERENCE KYBERBEZPEČNOST V SÍŤOVÝCH ODVĚTVÍCH LEDEN 2020

Společnost ATS TELCOM hlavním partnerem konference Kyberbezpečnost v síťových odvětvích, organizované společností B.I.D. 16. ledna 2020 v hotelu BOTANIQUE v Praze. Předním tématem konference byly ochrana a bezpečnost moderních počítačových a informačních systémů.

Podporujeme

Naše spolčnost ATS-TELCOM se stala partnerem golfového klubu Molitorov v Kouřimi.

www.golfmolitorov.cz