Nabídka technologií od firmy THALES Norway AS a SECTRA Communications AB

Zabezpečená komunikace

Při provozování a správě komunikačních a informačních systémů je jedním z prvořadých požadavků ochrana informací. V případě utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. je jejich ochrana povinností. Nabízíme vám profesionální řešení komunikační bezpečnosti jak v IP datových sítích, tak v prostředí mobilních sítí.

ATS-TELCOM PRAHA a.s. nabízí IP kryptografický systém Cryptel®-IP společnosti THALES Norway AS pro komplexní ochranu dat v IP sítích. Pro ochranu hlasu a datových souborů především v mobilních sítích nabízíme kryptografický systém Tiger® XS a Panthon od společnosti SECTRA Communications AB.

 

Jsme autorizovanými a výhradními zástupci těchto společností v ČR. 

                                                              
Utajení hlasu   Utajení datových přenosů v IP síti

Nabízené kryptograrfciké systémy jsou určeny pro ochranu utajovaných informací podle platného zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a jsou určeny pro státní orgány České republiky.

Ke všem nabízeným systémům zajišťujeme komplexní uživatelskou podporu:

- návody k obsluze v českém jazyce,

- školení obsluh kryptografických prostředků a správců kryptografických systémů v českém jazyce se školicí dokumentací v českém jazyce,

- servis a komplexní uživatelskou podporu při projektování, nasazování a provozování kryptografických prostředků a systémů.