Systémová integrace v telekomunikacích

Jsme systémovým integrátorem v oblasti telekomunikací. Poskytujeme komplexní služby systémové integrace a koncepce rozvoje podnikové ICT. Budujeme integrovaná bezpečnostní a operační centra na míru pro každého klienta. Věnujeme maximální pozornost ochraně vynaložených investic v oblasti provozního a bezpečnostního monitoringu.

Řešení služeb systémové integrace

Našim klientům přinášíme řešení služeb systémové integrace v těchto oblastech:

  • Dosažení strategických cílů společnosti využitím ICT efektivními a inovativními způsoby
  • Koncepční, systémové a business analýzy využívaných informačních a komunikačních systémů
  • Usnadnění definice portfolia IT služeb, vhodné organizační struktury a potřebných kompetencí
  • Optimalizace nákladů na IT služby a technologie
  • Řízení kvality IT služeb včetně interních a externí vztahů a vazeb
  • Zajištění provozu prostřednictvím spolehlivého a hospodárného využití informačních technologií
  • Udržování IT rizik na přijatelné úrovni
  • Naplnění legislativních požadavků a smluvních dohod

Pro naplnění potřeb systémové integrace postupujeme v souladu s ověřenými postupy a standardy:

Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT® 5), Information Technology Infrastructure Library (ITIL®), The Open Group Architecture Forum (TOGAF®),PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2®).

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout