Ochrana informačních systémů a informací, zabezpečení přístupu, autentizace uživatelů, kryptografické technologie, integrita dat, ......

Zajištění bezpečnosti informací

Nedílnou součástí řízení a implementace ICT je zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti a ochrany dat.

 

Prakticky denně narůstají bezpečnostní hrozby na straně jedné a také i způsoby ochrany dat na straně druhé. Proto také skutečnost ztráty elektronických dat nebo jejich kompromitace je stále aktuálnější.

 

Není proto náhodou, že se naše aktivity právě na tuto oblast dlouhodobě a cílevědomě zaměřují. Projevuje se to i v rozsahu oprávnění a certifikátů naší společnosti a našich zaměstnanců.

 

Společnost ATS-TELCOM PRAHA a.s. je nositelem oprávnění NBÚ pro stupeň utajení TAJNÉ. Totéž se týká všech klíčových zaměstnanců společnosti. Certifikáty společnosti ATS-TELCOM PRAHA a.s. dokládají, že ochraně informací i pracovního prostředí a procesům je věnována trvalá a intenzivní pozornost (jsme nositeli certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN ISO/IEC 27001:2006, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008, ČSN ISO/IEC 20000 -1:2006, NATO AQAP 2110 ED 3/2009, ČSN ISO/IEC 15504:2005 a ČSN ISO 10006).

V rámci zajišťování a podpory bezpečnosti informačních aktiv se zaměřujeme především na následující oblasti:

 

  • implementace technologií a služeb, odpovídajících současným legislativním požadavkům a mezinárodním bezpečnostním standardům
  • poskytování služeb certifikovaných krypto prostředků
  • budování bezpečných komunikačních bran, systémů provozního a bezpečnostního monitoringu
  • naplnění operačních požadavků klientů v oblasti dosahování včasné reakce na kybernetické bezpečnnostní události a incidenty
  • budování integrovaných bezpečnostních a operačních center na míru