Projektové řízení a řízení provozu ICT služeb aneb zásady „Best Practices“

Řízení projektů dle standardů

Projektové řízení

Projektové řízení zajišťuje na vysoké odborné úrovni kvalitní přípravu a řízení projektů v rámci celého jejich životního cyklu.

 

Naši odborníci podle potřeb zákazníka uplatňují optimální metodiku řízení projektů včetně řízení jakosti projektu a jeho výstupů v souladu s normami řady ISO 9001:2000 a 10006, standardy IPMA a dalšími (PMBOK, PRINCE2, ASAP, CHESTRA apod.).

 

Zkušenosti s řízením rozsáhlých projektů v oboru informačních a komunikačních technologií umožňují splnit i nejnáročnější požadavky a potřeby a zvolit takovou metodu spolupráce, která bude pro našeho zákazníka nejvýhodnější – od metodického vedení přes detailní návrh systému řízení včetně implementace, až po kompletní převzetí všech činností, souvisejících s řízením konkrétních projektů či jejich částí.

Řízení provozu

Řízení provozu ICT v souladu se zásadami „Best Practices“ specifikovanými v rámci knihovny ITIL je založeno na procesním modelu, který umožňuje přehledné řízení služeb ICT při dodržení maximální efektivnosti a bezpečnosti.

 

Naši experti v souladu s potřebami a požadavky zákazníka navrhnou celý systém řízení provozu, včetně sledování a vyhodnocování kvalitativních parametrů a s takovou úrovní participace zákazníka na řízení, jaká je v konkrétním případě optimální.

 

Právě při řízení provozu ICT, kdy typicky dochází k interakcím mezi lineárním a projektovým řízením, vytváří odborné znalosti a praktické zkušenosti našich specialistů základní předpoklady úspěchu v praxi, a to s měřitelnými výsledky.