Snížení provozních nákladů a rizik, zvýšení stability a dostupnosti systému, zvýšení bezpečnosti systému, zajištění dalšího rozvoje systému

Komplexní řešení integrace ICT

Služby systémové integrace

Služby systémové integrace vám umožní využít  naše kvalifikované a zkušené specialisty a tak na vysoce profesionální úrovni efektivně plnit hlavní cíl systémové integrace – od výběru dodavatele technických a programových prostředků, které jsou vzájemně kompatibilní a současně umožní efektivní využití vynaložených prostředků, až po bezešvou integraci navzájem komunikujících komponent.

 

Při integraci jednotlivých komponent, subsystémů a heterogenních systémů do jednoho fungujícího a kompaktního celku využíváme své unikátní zkušenosti a znalosti v oblasti přenosu dat, hlasové a video- komunikace při zachování nejvyšší míry bezpečnosti a utajení.

 

Součástí služeb je také návrh architektury infrastruktury, řízení provozu dle standardů ITIL, ale především dle vašich potřeb. Zajistíme i stavební úpravy, provedení kabeláže, výstavbu EZS, šifrovacích systémů a dalších prvků infrastruktury.

Proč systémová integrace? Co především přinesou výsledky komplexních služeb systémové integrace na straně zákazníka?

  • snížení provozních nákladů a rizik
  • zvýšení stability a dostupnosti systému
  • zvýšení bezpečnosti systému
  • zajištění dalšího rozvoje systému