Komplexní řešení integrace ICT, řízení projektů dle standardů, zajištění bezpečnosti dat a IS, analýzy a optimalizace podnikových procesů.

Systémová integrace ICT

Komplexní řešení integrace ICT

 

Integrace ICT vám přinese snížení provozních nákladů a rizik, zvýšení stability a dostupnosti systému, zvýšení bezpečnosti systému, zajištění dalšího rozvoje systému. Nespornou výhodou řešení integrace je v konečném důsledku značná úspora provozních nákladů, tj. zvyšování cash-flow jako předpoklad pro další investiční rozvoj vaší organizace.


           


Řízení projektů dle standardů

 

Projektové řízení a řízení provozu ICT služeb aneb zásady „Best Practices“. Zvyšte efektivnost řízení projektů ve vaší organizaci. Máte problémy s dodržováním jejich TERMÍNŮ, NÁKLADŮ a s čerpáním disponibilních ZDROJŮ při jejich realizaci nebo je častým jevem, že se nedosahuje předpokládaných CÍLŮ? Naši certifikovaní projektoví manažeři Vám rádi pomohou.


 

Zajištění bezpečnosti informací

 

Znáte cenu vlastních informací? Poskytujeme konzultační služby v oblasti implementace legislativních požadavků do procesů organizace včetně dodávky služeb bezpečnostních rolí.

 


 

 

Analýzy a optimalizace podnikových procesů

 

Úsporu osobních nákladů, snížení skladových zásob, zlepšení finančních toků, zrychlení oběhu zboží ... To vše Vám pomůžeme optimalizovat. Na základě moderních procesních metod vám pomůžeme analyzovat klíčové procesy, navrhneme optimalizační kroky v souladu s vašimi cíli a pomůžeme s jejich imlementací do vaší organizace.