Služby zabezpečené komunikace

Jsou všechna vaše data dostatečně zabezpečena?

Nabízíme IP kryptografický systém společnosti THALES Norway AS pro komplexní ochranu dat v IP sítích. Pro ochranu hlasu a datových souborů především v mobilních sítích nabízíme kryptografický systém od společnosti SECTRA Communications AB. Nabízené kryptograrficiké systémy jsou určeny pro ochranu utajovaných informací podle platného zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a jsou určeny pro státní orgány České republiky.