Řízení bezpečnostních projektů

Je řízení bezpečnostních projektů ve vaší společnosti nastaveno komplexně a efektivně?

Efektivní koordinace

Efektivně koordinujeme naplňování jednotlivých složek činností při realizaci projektu. U těchto projektů je uplatňován projektový přístup s využitím „Best Practice“ metodiky PRINCE2®, popřípadě PMBOK.

Službu je možné dodávat certifikovanými specialisty až do stupně utajení „TAJNÉ“ v souladu s požadavky kladenými na personální bezpečnost.