Bezpečnostní poradenství

Jste opravdu spokojeni s nastavením zabezpečení ICT ve vaší společnosti?

Poskytneme vám podporu

Nabízíme poradenství při návrhu a zpracování bezpečnostního projektu komunikačního nebo informačního systému, který bude nakládat s utajovanými informacemi, a to až do stupně utajení „TAJNÉ“. Základy bezpečnosti celého informačního nebo komunikačního systému se tvoří již v etapě projektu. Správným návrhem jednotlivých oblastí bezpečnosti a jejich vyvážením vám pomůžeme získat optimální výsledek při zabezpečení ochrany dat.

Poskytneme vám podporu při jeho výstavbě a realizaci bezpečnostních opatření, včetně zpracování provozní a bezpečnostně-technické dokumentace systému.