Auditor kybernetické bezpečnosti

Nechte si důkladně prověřit fungování systémů řízení bezpečnosti informací v organizaci podle stanovených požadavků a v souladu s platnou legislativou, případně se zásadami, standardy a interními směrnicemi organizace.

Nabízíme komplexní řešení

Jako nestranný Auditor kybernetické bezpečnosti vám profesionálně zpracujeme auditorskou zprávu a navrhneme soubor nápravných opatření. V rámci plánování a projektového řízení se postaráme o aktivaci těchto procesů:  

Kontrola účinnosti přijatých opatření

Plánování činnosti auditu podle specifických podmínek auditované organizace

Provedení auditu a vedení dokumentace o jeho průběhu podle stanovených metodik

Příprava a realizace opakovaných auditů Sdělení výsledků auditu a návrh doporučení

Vyhodnocení shromážděných nálezů z auditu a jejich srovnávání s kritérii auditu Zpracování závěrečných zpráv z auditu

  • normy ČSN ISO/IEC 27000
  • Zákona o kybernetické bezpečnosti
  • Zákona o ochraně osobních údajů, popř. Směrnice EU GDPR
  • Zákona o ochraně utajovaných informací, až do stupně utajení „TAJNÉ“

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout