Systém komunikační a informační bezpečnosti

Informační a komunikační technologie se dynamicky vyvíjejí každý den. Ochrana informací patří k zásadním a klíčovým požadavkům při provozování a správě komunikačních a informačních systémů. Naši zkušení odborníci jsou vždy o krok napřed. Nabízíme profesionální řešení komunikační bezpečnosti, servis a komplexní uživatelskou podporu při projektování, nasazování a provozování kryptografických prostředků a systémů.

Služby kybernetické bezpečnosti

Jak optimálně implementovat požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a GDPR v souladu s požadavky systémové integrace ve vaší společnosti?

Auditor kybernetické bezpečnosti

Nechte si důkladně prověřit fungování systémů řízení bezpečnosti informací v organizaci podle stanovených požadavků a v souladu s platnou legislativou, případně se zásadami, standardy a interními směrnicemi organizace.

Řízení bezpečnostních projektů

Je řízení bezpečnostních projektů ve vaší společnosti nastaveno komplexně a efektivně?

Služby zabezpečené komunikace

Jsou všechna vaše data dostatečně zabezpečena?

Bezpečnostní poradenství

Jste opravdu spokojeni s nastavením zabezpečení ICT ve vaší společnosti?

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout