Spolehlivost, flexibilita, rychlost ...

Páteřní sítě

Nabízíme

Optické nebo mikrovlnné páteřní spoje s kruhovou nebo magistrální topologií. Přístupové sítě k páteřním sítím realizujeme výstavbou optických nebo metalických vedení a pro pokrytí koncových oblastí využíváme bezdrátové technologie. Bezdrátové spoje mohou být využívány i jako magistrální trasy pro překlenutí vzdálenějších míst. Součástí naší nabídky jsou i technologie FTTB (Fiber to the Building) pro připojení budov k páteřní síti. Uvnitř budovy je pak rozvod realizován pomocí přístupových sítí metalických/optických nebo bezdrátových (strukturovaná kabeláž).

 

Velmi důležitou vlastností námi navržených a realizovaných páteřních sítí je jejich spolehlivost. Vzhledem k tomu, že propojují

 

  • důležité organizace státní a veřejné správy

  • zdravotnická zařízení

  • záchranné a bezpečnostní složky,

je velmi podstatné, aby při poruše jakéhokoli z aktivních či pasivních prvků nedošlo k výpadku části nebo celé sítě. Proto navrhujeme a realizujeme páteřní spoje, které jsou

 

  • redundantní

  • flexibilní
  • robustní

  • vysoce dostupné (až 99,999 %, tj. výpadek max 5 minut/rok)        

Dále využíváme technologie a topologie, které v případě výpadku umožňují bez přerušení přesměrovat přenos tak, aby provoz v síti nebyl narušen. 
Pro zabezpečení provozu sítě implementujeme platformu správy a řízení systémů tak, aby bylo možné monitorovat a opravit jakoukoli část sítě v minimální možné době a bez narušení provozu, které by omezovalo uživatele sítě.

Pro výstavbu páteřních sítí a integraci do stávajících páteřních sítí využíváme především technologie Ceragon (dříve NERA) a Ericsson.