O společnosti

O nás

Jsme lídrem v oblasti budování informační bezpečnosti ve veřejném a privátním sektoru od návrhu až po realizaci. Působíme jako systémový integrátor v oblasti telekomunikací, budování rozsáhlých datových a hlasových sítí.

Komplexní bezpečná řešení pro zítřek

Disponujeme vlastním certifikovaným týmem bezpečnostních analytiků, architektů a manažerů kybernetické a informační bezpečnosti. Našim klientům poskytujeme konzultační služby v oblasti implementace legislativních požadavků do procesů organizace, včetně dodávky služeb bezpečnostních rolí.

Portfolio

Naše portfolio se váže na bezpečnost komunikací a zabezpečení komunikačního a datového řetězce se zaměřením na poskytování služeb certifikovaných krypto prostředků, budování bezpečných komunikačních bran, systémů provozního a bezpečnostního monitoringu s integrovanými službami až po dodávky bezpečných hlasových a datových sítí s rozsáhlými vazbami na ochranu investic, licenčního práva, bezpečné správy dat a zajištění nepřetržité kvalifikované servisní podpory. Největší pozornost věnujeme budování schopností a operačních požadavků klientů v oblasti dosahování včasné reakce na kybernetické bezpečnostní události a incidenty u systémů kritické infrastruktury státu.

Budujeme integrovaná bezpečnostní a operační centra na míru pro každého klienta. Věnujeme maximální pozornost ochraně již vynaložených investic v oblasti provozního a bezpečnostního monitoringu včetně systémů SCADA. Pro tato pracoviště dodáváme nejenom softwarové a hardwarové technologie nové generace, které dokáží včas reagovat na potencionální bezpečnostní hrozby, ale poskytujeme klientovi i řadu bezpečnostních školení a zážitkových kurzů, včetně zavedení sady ověřených bezpečnostních procesů, které zajistí soulad a včasnou reakci kvalifikovaného personálu na bezpečnostní události a incidenty (3DSOC).

Do našeho portfolia patří technologie a služby odpovídající současným legislativním požadavkům a mezinárodním bezpečnostním standardům, které si našly svou klientelu převážně mezi silovými resorty a v privátním sektoru v odvětví energetiky a bezpečnosti informací obecně. Jsme držitelem bezpečnostního certifikátu vydaného NBÚ ČR a NATO na stupeň utajení „TAJNÉ“.

Video prezentace

2020

Realizujeme

projekt výstavby Globální datové sítě pro Ministerstvo
obrany ČR

Nabízíme

služby komunikační a informační bezpečnosti

2015

Pokračujeme

v poskytování servisní podpory vybudovaných sítí
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ČR

Zajištujeme

servis přenosového prostředí Ministerstva obrany ČR

2010

Rozvíjíme

telekomunikační síť Ministerstva obrany realizací
projektu výstavby přenosového prostředí

Poskytujeme

služby systémové integrace

Rozšiřujeme

portfolio společnosti  o prostředky zabezpečené
komunikace pro státní správu

Spolupracujeme

se společností Alcatel při výstavbě komunikační

2005

Provádíme

servisní zajištění provozu komunikačních sítí NATO

Rozvíjíme

spolupráci se společností Alcatel při výstavbě komunikačních sítí v zahraničí

2000

Realizujeme

komunikační prostředí při vstupu ČR a dalších států do NATO

Zajištujeme

servisní podporu komunikačních sítí Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ČR

Pokračujeme

strategickým projektem výstavby datové sítě
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ČR

Startujeme

strategickým projektem výstavby hlasové sítě
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ČR

1995
1994

Založení společnosti

Založení společnosti

2020

Realizujeme

projekt výstavby Globální datové sítě pro Ministerstvo
obrany ČR

Nabízíme

služby komunikační a informační bezpečnosti

2015

Pokračujeme

v poskytování servisní podpory vybudovaných sítí
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ČR

2010

Zajištujeme

servis přenosového prostředí Ministerstva obrany ČR

Rozvíjíme

telekomunikační síť Ministerstva obrany realizací
projektu výstavby přenosového prostředí

Poskytujeme

služby systémové integrace

Rozšiřujeme

portfolio společnosti  o prostředky zabezpečené
komunikace pro státní správu

2005

Spolupracujeme

se společností Alcatel při výstavbě komunikační

Provádíme

servisní zajištění provozu komunikačních sítí NATO

Rozvíjíme

spolupráci se společností Alcatel při výstavbě komunikačních sítí v zahraničí

2000

Realizujeme

komunikační prostředí při vstupu ČR a dalších států do NATO

Zajištujeme

servisní podporu komunikačních sítí Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ČR

Pokračujeme

strategickým projektem výstavby datové sítě
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ČR

1995

Startujeme

strategickým projektem výstavby hlasové sítě
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ČR

1994


Založení společnosti

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout