Jsme zárukou kvality a bezpečnosti

Partnerství a certifikáty

Každá moderní firma, která chce na současném trhu uspět, musí splňovat spoustu kritérií.

 

Jedním z těchto nezbytných kritérií jsou certifikáty kvality. To jsme si uvědomili záhy po vzniku firmy a již od roku 1998 vlastníme všechny potřebné certifikáty kvality ČSN. V roce 2013 jsme prošli recertifikací podle současných norem. Kvalitu ctíme jako jeden z nejdůležitějších aspektů každého projektu, protože jen spokojený zákazník se vrátí s další nabídkou spolupráce. více>>

 

 

         

 

            

Dalším důležitým kritériem pro činnost naší firmy je bezpečnost. V naší firmě se jedná o plnění ustanovení zákona č.412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti. Jsme držiteli Potvrzení NBÚ na stupeň utajení „TAJNÉ“. Jsme také držitelem Osvědčení podnikatele pro cizí moc na stupeň utajení „TAJNÉ“. více>>

 

     

 

Naše společnost je členem několika sdružení. Hlavní výhodu ve spolupráci v rámci sdružení vidíme ve spojení síly několika podnikatelských subjektů, kordinaci úsilí v rámci prosazování společných zájmů, účasti na společných projektech, vzájemných konzultacích a v neposlední řadě také vzájemné pomoci. více>>

 

 

 

 

Jsme držitelem oprávnění k instalacím, údržbě a opravám civilních a vojenských leteckých pozemních zařízení.

Na základě dlouhodobé obchodní činnosti jsme vybudovali celou řadu významných a důvěrohodných partnerských vztahů. Díky vzájemné důvěře v současnosti úspěšně spolupracujeme s řadou podnikatelských subjektů nejen v ČR, ale i ve světě. více>>