Naší prioritou je Vaše spokojenost.

O nás

Naše společnost je na trhu již od roku 1994. Svou obchodní činnost jsme zahájili jako společnost se specializací na výstavbu a údržbu rozsáhlých rezortních a podnikových telekomunikačních sítí na technologii společnosti Alcatel. Mezi naše největší zákazníky patří Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, pro které jsme vybudovali kompletní telekomunikační infrastrukturu.

 

Dalšími významnými zakázkami bylo vybudování historicky prvních komunikačních spojů mezi stávajícími a novými členy NATO, výstavba a propojení technických prvků objektové bezpečnosti na některých českých ambasádách v zahraničí, výstavba a údržba telekomunikačních sítí pro NATO, výstavba sítí v zemích jako jsou Katar, Keňa, Pákistán, Bosna a Hercegovina, a dalších.

 

Doba se ale mění a tak i my se přizpůsobujeme požadavkům trhu. Stáváme se systémovým integrátorem se zaměřením na zákazníky státní správy. Naším primárním zaměřením zůstávají i nadále telekomunikace, avšak s důrazem na bezpečnost a zabezpečení přenosu informací. Nezůstáváme jen u jednoho výrobce, jsme otevřeni novým technologiím od různých výrobců, které si pečlivě vybíráme, což umožňuje větší variabilitu při plnění požadavků zákazníků. Proto vedle hlasové komunikace a videokonferencí jsou v našem portfoliu zařízení pro utajený certifikovaný i necertifikovaný přenos dat, IDS/IPS systémy, firewally a v neposlední řadě i úpravy komerčních zařízení pro certifikaci dle TEMPEST standardů. 

 

Stále více se orientujeme na bezdrátové technologie. Jsou to především spoje typu point-to-point (mikrovlnné spoje) nebo sítě point-to-multipoint (WLAN, WiMAX, LTE). Úzce spolupracujeme s našimi významnými zákazníky na implementaci MESH technologie do jejich sítí.

 

Můžeme pracovat i na „citlivých“ projektech u nás i v zahraničí, naše společnost i jednotliví pracovníci jsou prověřeni Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení „Tajné“. Klademe důraz na kvalitu - jsme držiteli certifikátů ISO. Naši pracovníci prochází každoročně školeními a certifikacemi u jednotlivých výrobců technologií. V období od 1. února 2011 do 30.11.2013 byla systematicky realizována školení včetně certifikací v rámci projektu odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti. 

Tento projekt byl podpořen dotací z Operačního programu Praha – Adaptabilita 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky a byl zaměřen na zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti a konkurenceschopnosti společnosti.

 

V období od 1. března 2015 do 31. října 2015 proběhne v naší společnosti prostřednictvím Úřadu práce České republiky, krajské pobočky pro hl. město Prahu, v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/70.00061Odborná praxe pro mladé do 30 let v Praze“.

Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Zákazníkům nabízíme komplexní servis – máme projekční kancelář, materiálně-technické zázemí, skladovací prostory, vlastní montážní kapacity, certifikovaná školicí střediska v Praze a v Brně.

 

V tomto krátkém úvodu není v našich silách zmínit všechny důležité a významné zakázky a zákazníky, proto si „prolistujte“ naše stránky. Pokud byste snad nenašli to, co hledáte, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.