Bezpečnost za všech okolností

Bezpečnosti ICT

Základem bezpečné IT sítě je proaktivní přístup k řešení bezpečnosti. Tento přístup znamená podstatně nižší náklady než náklady spojené s eliminací jejich dopadů.

 

Jsme připraveni vám pomoci s implementací bezpečnosti do vaší IT infrastruktury, a to především zaváděním 

  • bezpečnostní politiky - základní bezpečnostní pravidla a požadavky s cílem zajistit ochranu a bezpečnost informací. Po jejich schválení jsou základním dokumentem pro fungování IT sítě; 
  • autentizace, autorizace a účtování (AAA - Authentication, Authorization and Accounting) - AAA je základní prvkem, který umožňuje na základě přístupu do centrální databáze spravovat identifikační a přístupové údaje, včetně logování a monitorování přístupů. Jedná se především o řízení fyzického přístupu, které zabezpečí, aby ke klíčovým komponentám IS přistupovali pouze oprávnění;
  • systému bezpečnostního dohledu a správy – jde o důležitý prvek bezpečnosti, který umožňuje shromažďovat informace o událostech z různých systémů, sjednocovat je do jednoho místa a následně je korelačně vyhodnocovat;
  • ochrany perimetru sítě – používá se pro oddělení sítě organizace od sítí ostatních subjektů a veřejných sítí. Často je tvořena firewallem, IDS/IPS sensorem, filtry obsahu, řešením antispamu a antivirovou ochranou.