Tempestované telefonní přístroje

Speciální úpravy telefonů

 

IP/SIP telefony splňující požadavky na zařízení s ochranou před nežádoucím odposlechem.

Vzhledem k tomu, že se zabýváme problematikou zabezpečené komunikace, nabízíme i koncové systémy v provedení, které snižuje parazitní elektromagnetické vyzařování a ztěžuje možnost odposlechu. Řešení vychází ze standardů NATO SDIP-27 a SDIP-29, námi nabízená zařízení svými parametry splňují požadavky dle normy SDIP-27 Level B. Jejich instalace se předpokládá do zóny 1 dle normy NATO SDIP-28.

 

Základem našich úprav je použití kvalitních IP/SIP telefonů, které jsou vhodné pro nasazení v utajených sítích. Do zařízení se implementují prvky, které zabraňují nežádoucímu vyzařování. Na závěr je telefon podroben laboratorní testům, které ověří funkčnost a vlastnosti našeho řešení.

 

Naši návrháři jsou připraveni vámi požadovaný IP/SIP telefon upravit pro provoz v zabezpečených sítích.

 


Boční pohled        Přední pohled        Detail připojení        Pohled z boku


SIP telefon INNOVAPHONE IP232 vybaven zvýšenou ochranou proti odposlechům