Non-stop 24/7

Helpdesk, servis


V rámci servisní podpory zajišťujeme rychlou přímou podporu a evidenci všech požadavků našich zákazníků v režimu 24 /7.


Služby naší podpory zajišťují jednotný kontaktní bod pro hlášení všech požadavků (Single Point Of Contact - SPOC), řízené řešení požadavků, služby Helpdesku až do druhé úrovně podpory.

 

Servisní linka je schopna přijímat hlášení 24 hodin denně 365 dnů v roce. Pracovníci servisní linky provádějí kompletní administraci a logistiku servisního případu počínaje nahlášením, přes předání technikovi, až po ukončení případu s vyhodnocením SLA. Samozřejmostí je průběžné informování koncového zákazníka o stavu a průběhu oprav.

 

Při uzavření servisní smlouvy vám garantujeme režim včasné servisní reakce v časech zásahu do 2 hodin v oblastech provozoven (Praha, Brno) a do 4 hodin na celém území ČR.