Certifikáty

CERTIFIKÁTY ISO

Kvalitu považujeme za prvořadý aspekt každého projektu. Proto už od roku 1998 splňujeme veškerá kritéria pro udělení certifikátů kvality ČSN EN ISO 9001.

Certifikáty jsou uděleny pro následující druhy činností:

  • projekce, výstavba a servis telekomunikačních sítí, integrované služby zabezpečující provoz sítí
  • projekce, výstavba a servis bezpečnostních technologií a zařízení, poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, instalace a servis hasicích systémů a požárně bezpečnostních zařízení
  • projekce, systémová integrace, implementace, testování, poskytování služeb a servisu IT/IS
  • projekce, výroba, servis, znehodnocení a likvidace elektronických zařízení a bezpečnostního materiálu
  • tvorba a implementace SW
  • stavební pozemní činnost v přímé souvislosti s hlavní činností
  • poskytování poštovní a kurýrní služby