Certifikáty

BEZPEČNOSTNÍ CERTIFIKÁTY

Splňujeme požadavky zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění. Od roku 2000 jsme držiteli Osvědčení podnikatele: na stupeň utajení „TAJNÉ“ a pro cizí moc na stupeň utajení „TAJNÉ“, vydaného NBÚ.
Naši pracovníci, kteří jsou určeni pro seznamování s utajovanými informacemi, jsou držiteli osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „TAJNÉ“ a „NATO SECRET“.

Na základě osvědčení podnikatele:

  • společnosti mohou být poskytovány nebo u ní mohou vznikat utajované informace do a včetně stupně utajení „TAJNÉ“
  • společnost se může seznamovat s utajovanými informacemi do a včetně stupně utajení „TAJNÉ“

Náš Informační systém je certifikovaný na stupeň utajení „TAJNÉ“ (Certifikát).

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout